Reference

English version

BAK a.s.

Komplexní poradenství pro rozdělení odštěpením společnosti BAK, kde následně vzniklo 9 nových nástupnických společností. Společnost BAK patří k nejvýznamnějším stavebním společnostem v ČR a specializuje se zejména na stavby občanské vybavenosti.

CENTROPEN, a.s.

Zastřešení a realizace procesu rozdělení odštěpením sloučením společnosti CENTROPEN, která je tradičním výrobcem psacích a kreslících potřeb.

ČEZ

Skupině ČEZ jsme poskytovali poradenství v souvislosti s transformací aktivit spojených s obnovitelnými zdroji v rámci projektu VIZE 2008, jejímž cílem je koncentrace všech výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů ze společností ve skupině ČEZ do společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje. Součástí transformace byla mimo jiné fúze sloučením společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje se společností HYDROČEZ.

CIMEX Praha a.s.

Koncernu CIMEX jsme poskytovali poradenství v rámci zhruba dvaceti hlavních projektů restrukturalizace, včetně nerovnoměrného rozdělení společnosti CIMEX INVEST, rozdělení společnosti OREA, fúze společnosti G.E.N. a fúze společnosti CIMEX PRAHA.

CIMEX INVEST a.s.

Po právní stránce jsme zajišťovali úspěšnou realizaci unikátního procesu přeshraniční fúze holandské společnosti do společnosti se sídlem v České republice.

C.S. CARGO a.s.

Asistence při restrukturalizaci skupiny působící na trhu v oblasti dopravních a logistických služeb.

Danone, Opavia-LU

Podíl na přípravě a provedení squeeze-outu akcionářů obou společností v souvislosti se změnou vlastnické struktury Skupiny Danone, největšího světového výrobce čerstvých mléčných výrobků. Vytěsněným menšinovým akcionářům bylo poskytnuto náležité protiplnění schválené Českou národní bankou.

Dial Telecom, a.s.

Pro rozvíjející společnost působící na českém telekomunikačním trhu jsme realizovali fúzi tří společností registrovaných v České republice a řídili celý proces restrukturalizace mezinárodního koncernu.

ECO – INVESTMENT, a.s.

Společnosti ECO-INVESTMENT, jednomu ze zájemců o koupi společnosti AERO Vodochody, jsme poskytli poradenství v rámci příslušné právní due diligence.

EPIC ASSET MANAGEMENT LONDON

Právní poradenství zahraničnímu private equity fondu se sídlem v Londýně při procesu postakviziční restrukturalizace v souvislosti s realizací investičního záměru v oblasti nemovitostí v České republice.

Enigen, s.r.o.

Pro skupinu společností aktivních v oblasti energetiky jsme navrhli a po odsouhlasení financujících bank i úspěšně zrealizovali komplexní restrukturalizaci zahrnující mj. i fúzi 3 společností.

Group 4 Falck a.s.

V rámci celosvětové restrukturalizace společností skupiny Group 4 Securicor jsme se podíleli na odštěpení části české společnosti GROUP 4 Falck, předního poskytovatele služeb přepravy a zpracování hotovosti ve střední a východní Evropě. Provedené rozdělení odštěpením a následný vznik nové společnosti se řadí mezi první transakce tohoto druhu, které byly v České republice realizovány.

Imperial Karlovy Vary a.s.

Pro významného poskytovatele hotelových služeb jsme zajišťovali transformaci vlastnictví klíčových aktiv celé skupiny zapojením fondu kvalifikovaných investorů, včetně založení fondu a následného převodu majetku do fondu.

J&T Banka, a.s.

Pro PE skupinu J&T jsme navrhovali a následně úspěšně realizovali transformaci části skupiny v procesu, který zahrnoval přeshraniční fúzi s účastí pěti společností z České republiky i Slovenska.

KENVELO Czech Republic, spol. s r.o.

Pro nové vlastníky skupiny KENVELO, která působí v oděvním průmyslu na trzích sedmi zemí střední a východní Evropy, jsme realizovali restrukturalizaci podnikatelských aktivit celé skupiny.

MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Právní poradenství v souvislosti s akvizicí a restrukturalizací předního rozhlasového mediálního zastupitelství na českém trhu.

Medis International a.s.

Pro dynamickou společnost z oblasti farmacie jsme poskytovali poradenství při založení společného podniku se strategickými partnery z Číny a Tunisu.

Metrostav a.s.

Pro tuzemského developera jsme po právní stránce analyzovali vhodný způsob zprávy nemovitého majetku a následně realizovali převedení tohoto majetku do vlastnictví nově založeného fondu kvalifikovaných investorů.

MSA, a.s.

Poskytování právního poradenství významnému světovému výrobci armatur při restrukturalizaci a navazujícím procesu fúze včetně squeeze-outu a následné akvizice.

nkt cables a.s.

V souvislosti s konsolidací vlastnické struktury české dceřiné společnosti skupiny nkt cables jsme poskytli komplexní právní služby a poradenství v rámci akvizice akcií společnosti nkt cables a.s., nabídky na převzetí, fúze včetně squeeze-outu i souvisejícího zrušení registrace společnosti na obou českých burzách cenných papírů (Burza cenných papírů Praha, RM-Systém). S ohledem na další vývoj společnosti musela být navíc celá transakce provedena během pouhých čtyř měsíců.

ORTYGIA s.r.o. and CAJ

Komplexní postakviziční restrukturalizace realizovaná pro společnost Kilcullen Discovery, zaměřenou na investice do nemovitostí a investiční projekty pro řadu významných mezinárodních společností (včetně např. Skupiny Deutsche Bank).

Otavské strojírny, a.s.

Poskytovali jsme poradenství při restrukturalizaci skupiny Otavské strojírny, jejíž součástí bylo rozdělení společnosti, zvýšení základního kapitálu, likvidace společnosti a převod jmění na hlavního akcionáře pro účely následné fúze v rámci převzetí společnosti strategickým investorem.

POCLAIN HYDRAULICS, S.A.

Pro společnost, která je součástí mezinárodní skupiny se sídlem ve Francii a předním výrobcem hydraulických motorů, jsme zajišťovali řízení a realizaci procesu rozdělení společnosti s odštěpením společnosti nové.

PPL CZ s.r.o.

Poskytování poradenství při akvizici předního poskytovatele expresních balíkových služeb PPL CZ společností DHL. Akvizici předcházela fúze devíti společností v rámci PPL Group.

Profireal, a.s.

Restrukturalizace zahrnující rozdělení odštěpením, zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a fúzi sloučením české a zahraniční entity do Evropské společnosti, jež se stane holdingovou společností zastřešující finanční skupinu působící ve střední a východní Evropě.

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

Právní poradenství zaměřené na financování nemovitostního fondu.

Reference

Zde uvádíme některé reference naší advokátní kanceláře s cílem nabídnout přehled o odvětvích, v nichž poskytujeme právní poradenství.

Legal 500

Zejména v problematice fúzí, akvizic a oblasti práva kolektivního investování se kvalitou nabízených služeb a zkušenostmi je advokátní kancelář Liška&Sabolová opakovaně řazena do LEGAL500 sborníku doporučovaných světových advokátních kanceláří.