Náš tým

English version
Lukáš Liška

Společník

Lukáš LIŠKA

Tel.: +420 226 216 182
Mobil: +420 731 412 742
E-mail: lukas.liska@liskasabolova.eu

Lukáš Liška ukončil studia na právnické fakultě v roce 2000. Před svým nástupem do společnosti působil mimo jiné v advokátní kanceláři BRZOBOHATÝ BROŽ & HONSA. V Advokátní kanceláři Liška&Sabolová působí od 2003 a v současnosti je odpovědný za oblast fúzí a akvizic.

V minulosti úspěšně řídil projekty rozdělení významných developerských společností se zahraniční vlastnickou strukturou, významnou měrou se podílel na restrukturalizaci úspěšného řetězce luxusních kaváren před akvizicí strategickým investorem či na vyjednávání podmínek kapitálového vstupu zahraničního investora do významného tuzemského výrobce v oboru výroby plastových produktů. V posledních letech se podílel na realizaci projektů pro ICKM GROUP, KILCULLEN KAPITAL PARTNERS, Dial Telecom, EPIC, nkt cables, KENVELO a další společnosti. Lukáš připravoval právní analýzy komplexních restrukturalizací ve skupinách typu Kofola, UNIPETROL či AAA Auto Praha.

V oblasti akvizic čerpá zkušenosti z úspěšných procesů prodeje majetkových účastí na společnostech PPL CZ (největší tuzemská soukromá zasilatelská společnost převzatá společností DHL ze skupiny Deutsche Post), MSA (významná strojírenská společnost, do níž vstoupila jako strategický investor společnost ze skupiny jednoho z hlavních hráčů na ruském trhu v oblasti výstavby ropovodů a jiných energetických zařízení), z účasti na procesu prodeje AERO Vodochody, kdy v rámci due diligence vedl právní tým jednoho ze zájemců o společnost, prodeje akcií CentroNet, a.s. - vlastníka rozsáhlé sítě optických kabelů nejen v centrální Praze či z několika úspěšných procesů management-buy-out realizovaných ve společnostech z různých oblastí průmyslu i služeb.

Lukáš Liška vykonává advokátní praxi od roku 2001, hovoří plynně anglicky a v roce 2007 absolvoval základní výcvik pro mediátory. Je zapsán jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře České republiky.

Lucie Sabolová

Společník

Lucie SABOLOVÁ

Tel.: +420 226 216 181
Mobil: +420 605 292 806
E-mail: lucie.sabolova@liskasabolova.eu

Lucie Sabolová je partnerkou advokátní kanceláře Liška&Sabolová. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ukončila v roce 1995 a advokátní praxi vykonává od roku 1999.

Specializuje se zejména na právo obchodních společností se zaměřením na vnitrostátní a přeshraniční přeměny a komplexní restrukturalizace. Lucie je zároveň odpovědná za oblast insolvenčního práva a práva kolektivního investování.

Lucie Sabolová má rozsáhlé zkušenosti s transakcemi v oblasti fúzí a restrukturalizací. V minulosti se podílela na několika restrukturalizačních projektech pro společnosti patřící do skupiny společnosti CIMEX, včetně procesů nerovnoměrného rozdělení, přeshraniční fúzi apod. Pro CPI, jednu z nejvýznamnějších českých developerských skupin, zajišťovala proces kombinovaného rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem akcií a řídila zahraniční fúze pro tuto skupinu. Lucie dále řídila např. proces přeshraniční fúze několika společností patřících do skupiny J&T. Dále se podílela na významných projektech vztahujících se k fúzím a akvizicím, jako jsou PPL CZ, nkt cables, ICKM, Centropen, EPIC a mnoho dalších.

V oblasti využití fondů kvalifikovaných investorů se Lucie podílela na založení a začlenění majetku do fondu pro klienty, kteří zaměřují své investice do nemovitostí. Jednalo se o investice do rezidenčních projektů, investice do komerčních a logistických center, investice do nemovitostí hotelového typu či zemědělské půdy pro klienty jako Imperial Karlovy Vary anebo Metrostav.

V současné době poskytuje právní poradenství insolvenční správkyni dlužníka skupiny LESS.

Lucie byla do roku 2011 zapsaná jako insolvenční správce u Městského soudu v Praze.

Lucie hovoří anglicky.

Věra Tesařová

Advokát

Věra TESAŘOVÁ

Tel.: +420 226 216 184
Mobil: +420 731 194 081
E-mail: vera.tesarova@liskasabolova.eu

Věra Tesařová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování studia působila na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra, kde se zaměřovala na posuzování návrhů právních předpisů a jako zástupce resortu vnitra se účastnila meziresortního připomínkového řízení. Před nástupem do Advokátní kanceláře Liška&Sabolová pracovala jako advokátní koncipient v kanceláři JUDr. Luďka Sekyry a zaměřovala se především na právo obchodních společností a nemovitostní právo, spolupůsobila při přípravě a realizaci několika významných developerských projektů v rámci komerční i rezidenční výstavby.

V Advokátní kanceláři Liška&Sabolová dokončila praxi advokátního koncipienta a od roku 2009 se jako advokát zaměřuje především na realizaci procesů fúzí a dalších přeměn obchodních společností, včetně přeshraničních, spolupůsobí při zajišťování procesů akvizic a restrukturalizací a dále se zabývá poskytováním právního poradenství v dalších oblastech především obchodního a občanského práva, jako je právo nemovitostí či právní prověrky obchodních společností.

Věra Tesařová se mimo jiné podílela na několika restrukturalizačních procesech pro velké skupiny podnikající v oblasti energetiky vedoucích k zefektivnění a zjednodušení jejich struktur. Dále byla odpovědná za realizaci procesů přeshraničních fúzí pro skupinu CIMEX, J&T, Kofola či developerskou skupinu CPI. V současné době řídí další přeshraniční přeměny, jako je např. přesun sídla českých obchodních společností do zahraniční, fůzí několika družstev vlastních částí rozsáhlého rekreačního areálu, s převážně zahraniční členskou základnou, a další unikátní transakce.

Věra Tesařová hovoří plynně anglicky.

Reference

Zde uvádíme některé reference naší advokátní kanceláře s cílem nabídnout přehled o odvětvích, v nichž poskytujeme právní poradenství.

Legal 500

Zejména v problematice fúzí, akvizic a oblasti práva kolektivního investování se kvalitou nabízených služeb a zkušenostmi je advokátní kancelář Liška&Sabolová opakovaně řazena do LEGAL500 sborníku doporučovaných světových advokátních kanceláří.