Služby advokátní kanceláře

English version

Advokátní kancelář Liška&Sabolová se zaměřuje zejména na oblast obchodního práva a práva společností. Bohaté zkušenosti máme rovněž z úspěšných realizací přeshraničních přeměn společností a akvizičního poradenství.

Poskytujeme právní služby například v oblasti fondu kolektivního investování, asistujeme klientům při přípravě žaloby a v případě potřeby pak zastupujeme v řízení před soudy či správními orgány. Naše služby se vždy odvíjejí od dokonalého poznání širších souvislostí klientova konkrétního požadavku, neboť jen tak jsme schopni zajistit nejlepší možné řešení transakce.

O advokátní kanceláři Liška&Sabolová

Advokátní kancelář Liška&Sabolová poskytuje vysoce profesionální právní poradenství při řešení každodenních otázek souvisejících s vnitřním či vnějším fungováním společnosti. Dále zajišťujeme kompletní právní asistenci při realizaci statutárních změn ve společnostech.

Naše hodnoty

Respekt vůči zkušenostem a dovednostem každého člena týmu naší společnosti a důvěra v jeho schopnosti. Podpora prohlubování znalostí našich právníků, orientovaná na jejich faktické využití v praxi ve prospěch našich klientů.

Reference

Zde uvádíme některé reference naší advokátní kanceláře s cílem nabídnout přehled o odvětvích, v nichž poskytujeme právní poradenství.

Legal 500

Zejména v problematice fúzí, akvizic a oblasti práva kolektivního investování se kvalitou nabízených služeb a zkušenostmi je advokátní kancelář Liška&Sabolová opakovaně řazena do LEGAL500 sborníku doporučovaných světových advokátních kanceláří.